skip to main content

Mindeskrift i anledning af hundredaaret for Japetus Steenstrups fødsel. udg. af en kreds af naturforskere ved Hector F.E. Jungersen og Eug. Warming. Udgivelsen bekostet af Carlsbergfondet

Jungersen, Hector F. E (1854-1917) .Hector Frederik Estrup Warming, Eugenius (1841-1924) Carlsbergfondet 1914

Available at 33MQB MQB  Magasin  (MH-L-B-007870 )

Searching Remote Databases, Please Wait

  • Searching for
  • inscope:("MQB"),scope:(AtoZ),scope:(ALEPH_MQB),scope:(DOC_AV),scope:("PRIMO"),scope:(NOUVEAUTES)
  • Show me what you have so far